Gebruiksaanwijzing

 

 

Gebruiksaanwijzing W & R  RTL retourwaterbegrenzer

 

 

De W & R vloerverwarming mag pas na een periode van 4 weken indien  de  tegels  zijn gelijmd, of  na  8 weken  indien  de tegels in de cement zijn gelegd, in gebruik worden genomen,  dit i.v.m.uitharden van de vloer of tegels. Het water temperatuur van de installatie, kunt u instellen met de gemonteerde RTL retourbegrenzer instellen. Bij het voor de eerste keer in gebruik nemen van de W & R vloerverwarming is het raadzaam de temperatuur stapsgewijs op te voeren. Begin met 2 dagen op stand (1), dan 2 dagen op stand (1,5) en vervolgens op stand (2). Zo stelt u de temperatuur in door  om de twee dagen de RTL kraan  met  0,5  te verhogen tot de temperatuur in de badkamer na u gevoel goed is. Nadat de vloerverwarming enige dagen in gebruik is genomen, dient de  cv installatie ontlucht te worden. ook op de radiatoren te openen ontluchting(en) en de daarin aanwezige lucht te laten ontsnappen. Hierdoor zal de druk in het systeem afnemen. Let  in de eerste twee weken na installatie van de vloerverwarming op dat de druk van de CV KETEL  minimaal (1,5) bar en maximaal (1,9) bar is. Indien de druk te laag is dient voor een goede werking van de CV ketel de druk te worden opgevoerd door water in het systeem te brengen (zie beschrijving CV ketel). Na de periode van drie tot acht maanden zal de druk in het systeem minder variŽren en behoeft er vrijwel geen water meer aan het systeem te worden toegevoegd.