Op het casco van de verdeler is een garantie

van 10 jaar van toepassing.

Op de P.E.M. Dowlex2344e buis 50 jaar waarvan de

 eerste 10 jaar met gevolgschade.

Op de pomp een fabrieksgarantie van 2 jaar.

 

De garantie vervalt indien er fouten zijn gemaakt bij het installeren van de installatie door derden, en/of aan de installetie veranderingen zijn aangebracht, en/of niet de origenele onderdelen zijn aangebracht.

 

Geen garantie wordt gegeven voor :

Normale slijtage van onderdelen, schade als gevolg van verwaarlozing, overbelasting, bevriezing.

 

Reparaties en/of vervangingen van onderdelen hebben geen verlenging van de garantietermijn

tot gevolg.

Gebruiksaanwijzing